Rekenkamer Tynaarlo

Rekenkamer Tynaarlo

De Rekenkamer Tynaarlo (RKT) verricht onderzoek binnen de gemeentelijke bestuurlijke organisatie. Daarmee helpt de rekenkamer raadsleden bij hun controlerende taak en draagt zij bij aan de kwaliteit van uw gemeentebestuur. De rekenkamer is onafhankelijk en betrokken. Betrokken bij de gemeentelijke organisatie én bij de gemeenteraad.

Wat doet de Rekenkamer?

Heeft het bestuur zich wel gehouden aan de geldende regels of aan de wet? Is de uitvoering wel tegen zo laag mogelijke kosten gedaan? En was het ook doeltreffend? U kunt de rekenkamer vragen een bepaald onderwerp te onderzoeken. De rekenkamer onderzoekt dan of het gemeentebestuur zich houdt aan het afgesproken beleid.

Ideeën voor rekenkameronderzoek?

Inwoners van onze gemeente kunnen vragen om een bepaald onderwerp te onderzoeken. Uw verzoek moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het onderwerp te maken hebben met een activiteit of dienst van de gemeente of een aan de gemeente gerelateerde instelling. Het onderzoeksonderwerp moet daarnaast nadrukkelijk uw persoonlijk belang overstijgen. Ook is het belangrijk dat u uw verzoek goed motiveert. Maak daarom in uw voorstel duidelijk waarom u wilt dat de rekenkamer dieper op dit onderwerp ingaat.

Heeft u een suggestie? Neem dan contact op met de secretaris van de Rekenkamer Tynaarlo, mevrouw S. Puite (0592 - 266840 / s.puite@tynaarlo.nl).

Rekenkamer Tynaarlo stelt zich voor:

De Rekenkamer Tynaarlo bestaat uit drie leden; mevrouw M. Kolkman (voorzitter), de heer G. Huberts (lid) en mevrouw H. van der Hoef (lid).

Drs. M (Miranda) Kolkman

M. (Miranda) Kolkman is afgestudeerd kunsthistoricus. Ze is werkzaam als directiesecretaris bij een MBO instelling en heeft daarnaast een aantal nevenfuncties waaronder het voorzitterschap van twee Rekenkamers. Ervaring met het rekenkamerwerk deed zij op in de jaren dat ze werkzaam was op de griffie van de gemeente Assen. Miranda woont met haar gezin in Gieten.

De heer G. Huberts

G. (Geert) Huberts is een zelfstandig professional met ervaring binnen de branches semi-overheid, financiële- en maatschappelijke dienstverlening en heeft zich in de afgelopen jaren geconcentreerd op diverse rollen en functies binnen het sociaal maatschappelijk domein. Daarnaast heeft hij ervaring opgedaan als toezichthouder binnen de gebieden welzijn en zorg. Prive is Geert Huberts samen met partner en dochters woonachtig vlak boven Groningen in Sint Annen.

Mevrouw H. van der Hoef

H. (Hanneke) van der Hoef, MSc is werkzaam bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) als coördinator Urban Data Center Noord-Nederland. Daarnaast is zij verbonden aan Nyenrode Business Universiteit als docent statistiek. Van der Hoef is in 2018 cum laude afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen (research master, specialisatie psychometrie en statistiek).

Meer informatie?

Neem contact op met de secretaris van de Rekenkamer Tynaarlo, mevrouw S.Puite s.puite@tynaarlo.nl

U kunt de rekenkamer ook volgen op LinkedIn.

Onderzoeksprotocol RKC Tynaarlo 2024
Reglement van orde RKC Tynaarlo vastgesteld 4 maart 2024
Verordening Rekenkamer Tynaarlo (2023)

Jaarverslagen:

Onderzoeksprogramma

Wat doet de Rekenkamer?
U leest het in de infographic of bekijk de animatie van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamer