Griffie

Naam: Griffie

griffie@tynaarlo.nl

De griffie bestaat uit een griffier, raadsadviseur en een griffiemedewerker.

Samen zorgen zij ervoor dat de gemeenteraad het raadswerk goed kan doen. De griffie bereidt de raadsvergaderingen voor, zet de agenda en vergaderstukken op de website, zorgt ervoor dat de besluiten getekend worden, regelt dat de raadsvergaderingen openbaar zijn en live worden uitgezonden via internet. Ook adviseert de griffie de raadsleden over bijvoorbeeld het schrijven van moties (een opdracht aan het college van burgemeester en wethouders) en amendenten (wijziging in de tekst van een voorstel).

Daarnaast is de griffie het eerste aanspreekpunt voor inwoners, bedrijven of instellingen die vragen hebben over het werk van de gemeenteraad of op zoek zijn naar informatie.

 

Contact

 De griffie in Tynaarlo bestaat uit:

  • Griffier: Sonja Puite
  • Raadsadviseur: Ina Been
  • Griffiemedewerker: Ewoud Hendriks
  • Tel: (0592) 26 66 62
  • E-mail: griffie@tynaarlo.nl