Griffie

Naam: Griffie

De griffier

Iedere gemeente heeft een griffier, die de raad ondersteunt en adviseert. De griffier wordt benoemd door de raad en werkt rechtstreeks onder hun verantwoordelijkheid.

De belangrijkste taken van de griffier zijn:

  • Inhoudelijke ondersteuning  van de raadsleden, zoals bijvoorbeeld het formuleren van moties, amendementen en initiatiefvoorstellen.
  • Procesmatige en secretariële ondersteuning van de gemeenteraad, zoals de agendering en verslaglegging van de vergaderingen en het bewaken van afspraken  en procedures.
  • Contactfunctie voor de gemeenteraad: dagelijks aanspreekpunt voor inwoners, instellingen en de gemeentelijke organisatie.
  • Leidinggevende van de op de griffie werkzame ambtenaren.

Contact

  • Griffier: Mevrouw R.J. (Sonja) Puite
  • Griffiemedewerker: Mevrouw I. Been
  • Tel: (0592) 26 66 62
  • E-mail: griffie@tynaarlo.nl

Leden

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

Deze groep heeft nog geen historie.

Ophalen gegevens