RKT rapporten 2011

1. Effectiviteit re-integratiebeleid gemeente Tynaarlo

Met de komst van de Wet Werk en Bijstand (Wwb), die op 1 januari 2004 van kracht is geworden, hebben gemeenten meer vrijheid gekregen voor de invulling van het eigen bijstands- en re-integratiebeleid. Tegelijkertijd dragen ze hiervoor de financiële verantwoordelijkheid.  In de loop der tijd zijn er vanuit het Rijk aanpassingen doorgevoerd en hebben gemeenten, mede door de opgedane ervaringen, hun werkwijzen veranderd. Verder is er het recente voornemen van het Rijk om ingrijpende veranderingen door te voeren, door de regelingen voor de onderkant van de arbeidsmarkt (Wwb, Wajong, Wsw) samen te voegen.

 Wat is de wijze waarop het re-integratiebeleid in de gemeente Tynaarlo is vormgegeven en hoe wordt dit beleid verder ontwikkeld.

Rapport maart 2011 Zicht op succes
Raadsvoorstel 24 mei 2011 rapport effectiviteit re-integratiebeleid gemeente Tynaarlo