RKT rapporten 2008

   1.  Meetbaarheid van de kaderbrief

    De Kaderbrief is voor de raad een belangrijk instrument om de kaders te stellen voor het uit te  
    voeren beleid voor de komende jaren. De raad stelt van te voren vast wat de doelstellingen en
    de gewenste maatschappelijke effecten moeten zijn van bepaald beleid.

    Meetbaarheid Kaderbrief voor begroting 
    Presentatie "De Aftrap"


    2.  Onderzoek naar de digitale dienstverlening in de gemeente Tynaarlo
    
    Rapport digitale dienstverlening
    raadsvoorstel 22 april 2008 digitale dienstverlening