RKT rapporten 2012

1. Onderzoek naar de paragraaf bedrijfsvoering

De RKT heeft op grond van het onderzoeksprogramma 2011 een onderzoek ingesteld naar de kwaliteit van de paragraaf bedrijfsvoering. De paragraaf bedrijfsvoering is een onderdeel van de begroting en heeft als functie de relatie te laten zien tussen aan de ene kant de inhoudelijke doelen die in de programma’s worden geformuleerd en aan de andere kant het beleid op het gebied van bedrijfsvoering

Rapport 12 april 2012 Bedrijfsvoering gemeente Tynaarlo
Raadsvoorstel 19 juni 2012 Bedrijfsvoering gemeente Tynaarlo

 

2. Onderzoek naar de financiële sturing van het grondbeleid van de gemeente Tynaarlo

Grondbeleid is een belangrijk beleidsveld van de gemeente. Met bouwgrondexploitatie worden diverse ruimtelijke functies zoals wonen, werken en voorzieningen (wegen, groen en maatschappelijke voorzieningen) gerealiseerd waarvoor de gemeente de kaders stelt (structuurvisie en bestemmingsplannen). Actief gemeentelijk grondbeleidzoals in Tynaarlo wordt gevoerd, is ook financieel van belang voor de gemeente in verband met baten en financiële risico’s van gemeentelijke grondexploitatie

Rapport 12 september 2012 Financiële sturing Grondbeleid
Raadsvoorstel 25 september 2012 rapport Financiële sturing Grondbeleid

 

3. Onderzoek naar reserves en voorzieningen 

In hoeverre er sprake is van een doeltreffend en doelmatig beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen. De raad moet voldoende worden geïnformeerd, zodat hij afgewogen besluiten kan nemen.

Rapport 21 november 2012 Onderzoek naar reserves en voorzieningen
Raadsvoorstel 18 december 2012 rapport Onderzoek naar reserves en voorzieningen

 

4. Doorwerking van Rekenkameraanbevelingen

De RKT voert onderzoeken uit sinds 2007. De aanbevelingen van de rekenkamercommissie worden behandeld in de gemeenteraad. Dit rapport is us een onderzoek naar de uitvoering van de raadsbesluiten met betrekking tot rekenkameronderzoeken

Rapport december 2012 Doorwerken aanbevelingen Rekenkamer
Raadsvoorstel 29 januari 2013 rapport Doorwerken aanbevelingen Rekenkamer Tynaarlo

 

 

.