RKT rapporten 2015

RKT rapporten 2015

In  2015 heeft de RKT een onderzoek naar het onderhoud openbare wegen in de gemeente Tynaarlo gedaan. 

Onderhoud openbare wegen in de gemeente Tynaarlo

De Rekenkamercommissie had de volgende twee doelen voor ogen met dit onderzoek:

  1. Inzicht geven in de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de uitvoering van het onderhoud van de openbare wegen in de gemeente Tynaarlo.
  2. Inzicht geven in de kwaliteit van de informatievoorziening over het onderhoud van de openbare ruimte aan de gemeenteraad van Tynaarlo.

Rekenkamerrapport onderhoud openbare wegen

Dit onderzoek is op 27 oktober 2015 in de gemeenteraad behandeld.