RKT rapporten 2007

   1.   Deelname aan "Verbonden partijen" 
    Dit wil zeggen dat een gemeente een samenwerking aangaat met (een) andere partij(en) met
    het doel om vanaf afstand publieke taken uit te zetten. De gemeente blijft over de uitvoering
    toezicht houden. Deze manier van werken leidt tot (financiële) voordelen. 

    De Rekenkamer heeft een onderzoek ingesteld naar de mate van inzicht bij gemeentes over
    deelname aan "Verbonden partijen" en de beoogde resultaten die hieruit leiden. 
    Dit resultaat is behandeld in de raad van 28 augustus 2007

     Eindrapport Tynaarlo "Verbonden partijen"
     raadsvoorstel "Verbonden partijen"
     Slotnotitie "Doe Mee"    2.  Afvalstoffenheffing kostendekkend
    De Rekenkamer heeft een onderzoek ingesteld naar de kostendekkendheid van de 
    afvalstoffenheffing. Dit rapport is behandeld in de raad van 25 september 2007

     Rapport "Opgeruimd staat netjes"
     raadsvoorstel rapport "Opgeruimd staat netjes"