RKT rapporten 2010

1.  Hoe handelt de gemeente Tynaarlo de klachten en meldingen af

Eindrapport afhandeling van meldingen en klachten
Raadsvoorstel 25 mei 2010 rapport afhandeling meldingen en klachten  
Overkoepelende notitie

 

2.  Invoeringsonderzoek naar dwangsom en beroep:
Rekenkameronderzoek naar de voorbereiding van de gemeente Tynaarlo op de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen op aanvragen. 
Het doel van deze wet is om overheden zo snel mogelijk te laten beslissen op aanvragen. Uit het onderzoek blijkt hoe de gemeente Tynaarlo zich heeft voorbereid op de invoering van deze wet.

Rapport Invoeringsonderzoek 
Reactie college van b&W
Nawoord over rapport 


3.  Groningen Airport Eelde
Op 5 april 2010 heeft de  Rekenkamercommissie Tynaarlo  de gemeenteraad geïnformeerd over het verloop van de situatie op de Luchthaven van Eelde (Groningen Airport Eelde) na 2012.

Brief Groningen Airport Eelde