G.F.(Erik) Gerritsen

Naam: G.F.(Erik) Gerritsen

Raadslid, PvdA
erik.gerritsen@tynaarlo.nl
Raadslid Actief sinds 30 mrt. 2022 Bekijk pagina

Algemeen

Portefeuille:

Burgerzaken

Participatie

Onderwijs

Sport, Cultuur en Recreatie

Sociaal Domein (WMO, Jeugdhulp, Arbeidsmarkt, Inclusie, Minimabeleid)

Omgevingswet

Lid Raadswerkgroep Mens & Maatschappij

Nevenfuncties

Federatie Ned.Vakbeweging (FNV) (bezoldigd)

Bestuurslid Stichting Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds Provincies (onbezoldigd)

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 30 mrt. 2022 Raadslid, PvdA
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens