Moties

Raadsleden kunnen tijdens of voorafgaand aan de raadsvergadering een motie indienen. In die motie wordt dan een wens, opdracht of verzoek kenbaar gemaakt aan het college. U kunt de ingediende moties op deze pagina terugvinden.

Kies een periode

Overzicht jaren

Gevonden documenten (12)