Amendementen

Met een amendement kunnen raadsleden een voorgesteld besluit van het college wijzigen of aanvullen. Is de meerderheid van de raad het met het voorstel tot wijziging eens?  Dan wordt het originele raadsbesluit gewijzigd. Het aangepaste besluit wordt dan opnieuw in stemming gebracht. De ingediende amendementen zijn op deze pagina op te raadplegen.

Kies een periode

Overzicht jaren

Gevonden documenten (5)