Werkwijze en regels van de raad

In dit themadossier vindt u informatie over de werkwijze van de raad.

U vindt een telefoonlijst van contactspersonen uit de organisatie.
In het Reglement van Orde staan de regels die de raad met elkaar heeft afgesproken over o.a. de vergaderstructuur, orde van de raadsvergadering en inspraak.
In het handboek voor de raad vindt u informatie over praktische zaken en zijn de 'ongeschreven' regels van de raad weergegeven.
De bijlagen uit het handboek zijn in dit themadossier opgenomen.

Agendapunten (0)

Geen agendapunten

Documenten (1)

Nieuws (0)

Geen nieuwsberichten