Rekenkamer Tynaarlo

Elke gemeente is verplicht om een rekenkamerfunctie in te stellen. Dat staat in de bepalingen in hoofdstuk IVa en XIa van de Gemeentewet. Het doel van de rekenkamerfunctie is het onderzoeken van de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur.

Tijdlijn