Een burgerinitiatief opzetten

Het burgerinitiatief biedt inwoners van Tynaarlo de mogelijkheid om zelf een plan op te stellen en aan de gemeenteraad aan te bieden.

Bedenk zelf hoe bijvoorbeeld de speeltuin eruit moet gaan zien, waar deze moet komen en hoeveel deze moet kosten. Als u voldoende handtekeningen van medestanders verzamelt, komt uw voorstel op de agenda van de gemeenteraad.

Inhoud

Het volgende moet duidelijk in uw voorstel staan:

- welk doel u wilt bereiken
- wat er moet worden gedaan of nagelaten om dat doel te bereiken 
- wat het globaal gaat kosten

  • Naast speeltuinen kunnen voorstellen in principe overal over gaan, met uitzondering van een paar onderwerpen zoals bijvoorbeeld gemeentelijke procedures, de gemeentelijke organisatie en gemeentelijke belastingen en tarieven.
  • Ook moet uw voorstel binnen de verantwoordelijkheid van de raad vallen. Dus voorstellen over de hoogte van uitkeringen of over het asielbeleid kunnen niet worden gedaan. Die vallen namelijk onder verantwoordelijkheid van de rijksoverheid.
  • Ook mag het niet gaan om een vraag over gemeentelijk beleid, of een klacht zijn over een gedraging van het gemeentebestuur en mag het geen bezwaar zijn, in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Daarvoor bestaan andere regels.
  • Als laatste is als voorwaarde gesteld, dat het geen onderwerp mag zijn, waarover in de lopende raadsperiode en een jaar daarvoor, een besluit is genomen.

Een burgerinitiatief verzoek moet nauwkeurig en met een toelichting worden omschreven.

De naam, voornaam, adres, geboortedatum van de indiener en 25 ondersteuners moeten worden vermeld.

Initiatiefnemers moeten kiesgerechtigd zijn of een minimaal 16-jarige ingezetene van de gemeente.

Meer informatie:

Voor nadere inlichtingen over de mogelijkheden kan men contact opnemen met de griffie, telefonisch via 0592 – 266 606 of per e-mail : griffie@tynaarlo.nl