E-mail of brief naar de gemeenteraad sturen

U kunt uw brief aan de gemeenteraad per e-mail richten aan griffie@tynaarlo.nl of adresseren aan:

Gemeente Tynaarlo
T.a.v. Griffie
Kornoeljeplein 1
9481 AW Vries

Brieven aan de raad worden ingeschreven op de zogenaamde Lijst Ingekomen Stukken (LIS) die de raad in zijn besluitvormende raadsvergadering vaststelt. Namen van inwoners worden daarbij anoniem gemaakt.

De raad kan naar aanleiding van de brief besluiten een onderwerp op de agenda te zetten. Op het moment dat de lijst ingekomen stukken op de agenda van de raad staat, wordt er dus nog niet inhoudelijk op de brief gereageerd.

De briefschrijver krijgt namens de gemeenteraad een ontvangstbevestiging met daarbij het afdoeningsvoorstel. Dit wordt verzorgd door de griffie. Ook voor advies of overleg kunt u contact opnemen met  griffie@tynaarlo.nl .