Rekenkamercommissie

Naam: Rekenkamercommissie

In het kader van de Wet dualisering gemeentebestuur is de invoering van de rekenkamer (functie) verplicht gesteld in 2002:
 
- De raad kan met deze functie zijn controlerende rol versterken;
- met deze functie kunnen t.a.v. verschillende zaken die de overheid uitvoert ,de doelmatigheid en
  doeltreffendheid gemeten worden;
- de rapportages van de lokale rekenkamer kunnen gebruikt worden voor het afleggen van
  rekenschap aan de burgers.

De Rekenkamercommissie Tynaarlo heeft een onafhankelijke commissie met 3 externe leden en een ambtelijk secretaris 

Contact

Voor ideeën, commentaar kunt u contact opnemen met de secretaris,
mevrouw S. Puite

mail: s.puite@tynaarlo.nl

https://www.linkedin.com/company/rekenkamercommissie-tynaarlo