De heer J.L. de Jong

De heer J.L. de Jong

  • Lid Rekenkamercommissie gemeente Emmen  (bezoldigd);
  • lid kernteam noord Nederlandse vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
    (onbezoldigd);
  • lid commissie Openbaar Bestuur Vereniging van Griffiers    ( q.q.);
  • mentor vanuit de Vereniging van Griffiers.   (q.q.).