Rekenkamercommissie Tynaarlo

Rekenkamercommissie Tynaarlo

De Rekenkamercommissie verricht onderzoek binnen de gemeentelijke bestuurlijke organisatie. Daarmee helpt deze commissie de raadsleden bij hun controlerende taak en draagt zij bij aan de kwaliteit van uw gemeentebestuur. Deze commissie is onafhankelijk en betrokken. Betrokken bij de organisatie en bij de gemeenteraad.

Wat doet de Rekenkamercommissie?

Heeft het bestuur zich wel gehouden aan de geldende regels of aan de wet? Is de uitvoering wel tegen zo laag mogelijke kosten gedaan? En was het ook doeltreffend? U kunt de Rekenkamer vragen een bepaald onderwerp te onderzoeken. Onderzocht wordt dan of het gemeentebestuur zich houdt aan het afgesproken beleid.

Ideeën voor rekenkameronderzoek?

Inwoners van onze gemeente kunnen vragen om een bepaald onderwerp te onderzoeken: Uw verzoek moet wel aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moet het onderwerp te maken hebben met een activiteit of dienst van de gemeente of een aan de gemeente gerelateerde instelling. Het onderzoeksonderwerp moet nadrukkelijk uw persoonlijk belang overstijgen. Ook is het belangrijk dat u uw verzoek goed motiveert. Maak daarom in uw verzoek duidelijk waarom u wilt dat de rekenkamercommissie dieper op dit onderwerp ingaat.

Suggesties? Neem dan contact op met de secretaris van de Rekenkamercommissie Tynaarlo, mevrouw R. Valk (secretaris) 0592 - 266 840 of per e-mail: r.valk@tynaarlo.nl

De rekenkamercommissie stelt zich voor:

Leden rekenkamercommissie Tynaarlo

De Rekenkamercommissie Tynaarlo bestaat uit (vlnr): de heer drs. W. de Boer (lid), mevrouw dr. P. de Winter (voorzitter), de heer G. Huberts (lid).

Mevrouw dr. P. de Winter
Dr. P. (Paulien) de Winter (1990) is werkzaam als universitair docent Empirisch Juridisch Onderzoek bij de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde aan de Rechtenfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is zij redactiesecretaris bij Recht der Werkelijkheid en secretaris bij de Vereniging voor Bestuurskunde Noord-Nederland (VB Noord). De Winter is afgestudeerd als socioloog aan de Rijksuniversiteit in Groningen (master Criminaliteit en Veiligheid) en is aan dezelfde universiteit in 2019 gepromoveerd op het onderzoek ‘Tussen de regels. Een rechtssociologische studie naar handhaving van de sociale zekerheid’. 

De heer drs. W. de Boer
Drs. W. (Willem) de Boer (1955) is werkzaam als senior beleidsmedewerker bij de Directie Stadsontwikkeling van de gemeente Groningen. Hij is afgestudeerd als algemeen econoom aan de Rijksuniversiteit in Groningen en heeft hier ook veel vakken bestuursrecht en bestuurskunde gevolgd. Later heeft hij het Kort Hoger Onderwijsprogramma ‘Milieu­mana­gement’ aan de Open Universiteit voltooid.
De Boer is eerder lid geweest van  gemeentelijke rekenkamercommissies in Fryslân en Stadskanaal. Naar zijn idee moet een RKC bij uitstek zelf het goede voorbeeld geven als het gaat om doeltreffend en doelmatig werken. Het gaat dus steeds om de vraag: wat heeft de raad nodig van de RKC om zijn kaderstellende en controlerende rol te versterken? Vanuit z’n achtergrond als econoom en beleidsmedewerker – die graag met cijfers werkt – is het zijn drijfveer om de raad met elk rekenkameronderzoek opnieuw op een heel concrete én praktische wijze van dienst te zijn.

De heer G. Huberts
G. (Geert) Huberts is een zelfstandig professional met ervaring binnen de branches semi-overheid, financiële- en maatschappelijke dienstverlening en heeft zich in de afgelopen jaren geconcentreerd op diverse rollen en functies binnen het sociaal maatschappelijk domein. Daarnaast heeft hij ervaring opgedaan als toezichthouder binnen de gebieden welzijn en zorg. Prive is Geert Huberts samen met partner en dochters woonachtig vlak boven Groningen in Sint Annen.

Meer informatie?

Neem contact op met de secretaris van de Rekenkamercommissie Tynaarlo, mevrouw R. Valk r.valk@tynaarlo.nl

Onderzoeksprotocol
Reglement van Orde
Verordening

Onderzoeksprogramma