Rekenkamercommissie Tynaarlo

Rekenkamercommissie Tynaarlo

De Rekenkamercommissie verricht onderzoek binnen de gemeentelijke bestuurlijke organisatie. Daarmee helpt deze commissie de raadsleden bij hun controlerende taak en draagt zij bij aan de kwaliteit van uw gemeentebestuur. Deze commissie is onafhankelijk en betrokken. Betrokken bij de organisatie en bij de gemeenteraad.

Wat doet de Rekenkamercommissie?

Heeft het bestuur zich wel gehouden aan de geldende regels of aan de wet? Is de uitvoering wel tegen zo laag mogelijke kosten gedaan? En was het ook doeltreffend? U kunt de Rekenkamer vragen een bepaald onderwerp te onderzoeken. Onderzocht wordt dan of het gemeentebestuur zich houdt aan het afgesproken beleid.

Ideeën voor rekenkameronderzoek?

Inwoners van onze gemeente kunnen vragen om een bepaald onderwerp te onderzoeken: Uw verzoek moet wel aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moet het onderwerp te maken hebben met een activiteit of dienst van de gemeente of een aan de gemeente gerelateerde instelling. Het onderzoeksonderwerp moet nadrukkelijk uw persoonlijk belang overstijgen. Ook is het belangrijk dat u uw verzoek goed motiveert. Maak daarom in uw verzoek duidelijk waarom u wilt dat de rekenkamercommissie dieper op dit onderwerp ingaat.

Suggesties? Neem dan contact op met de secretaris van de Rekenkamercommissie Tynaarlo, mevrouw S. Puite  0592 - 266840 of per e-mail: s.puite@tynaarlo.nl

De rekenkamercommissie stelt zich voor:

De Rekenkamercommissie Tynaarlo bestaat uit drie leden; mevrouw dr. P. de Winter (voorzitter), de heer G. Huberts (lid) en mevrouw H. van der Hoef (lid).

Mevrouw dr. P. de Winter

Dr. P. (Paulien) de Winter (1990) is werkzaam als universitair docent Empirisch Juridisch Onderzoek bij de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde aan de Rechtenfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is zij redactiesecretaris bij Recht der Werkelijkheid en secretaris bij de Vereniging voor Bestuurskunde Noord-Nederland (VB Noord). De Winter is afgestudeerd als socioloog aan de Rijksuniversiteit in Groningen (master Criminaliteit en Veiligheid) en is aan dezelfde universiteit in 2019 gepromoveerd op het onderzoek ‘Tussen de regels. Een rechtssociologische studie naar handhaving van de sociale zekerheid’. 

De heer G. Huberts

G. (Geert) Huberts is een zelfstandig professional met ervaring binnen de branches semi-overheid, financiële- en maatschappelijke dienstverlening en heeft zich in de afgelopen jaren geconcentreerd op diverse rollen en functies binnen het sociaal maatschappelijk domein. Daarnaast heeft hij ervaring opgedaan als toezichthouder binnen de gebieden welzijn en zorg. Prive is Geert Huberts samen met partner en dochters woonachtig vlak boven Groningen in Sint Annen.

Mevrouw H. van der Hoef

H. (Hanneke) van der Hoef, MSc is werkzaam als senior onderzoeker bij gemeente Groningen. Daarnaast is zij penningmeester bij de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO). Van der Hoef is cum laude afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen (research master, specialisatie psychometrie en statistiek).

Meer informatie?

Neem contact op met de secretaris van de Rekenkamercommissie Tynaarlo, mevrouw S.Puite s.puite@tynaarlo.nl

Onderzoeksprotocol
Reglement van Orde
Verordening

Onderzoeksprogramma