Rekenkamercommissie Tynaarlo

Rekenkamercommissie Tynaarlo

De Rekenkamercommissie verricht onderzoek binnen de gemeentelijke bestuurlijke organisatie. Daarmee helpt deze commissie de raadsleden bij hun controlerende taak en draagt zij bij aan de kwaliteit van uw gemeentebestuur. Deze commissie is onafhankelijk en betrokken. Betrokken bij de organisatie en bij de gemeenteraad.

Wat doet de Rekenkamercommissie?

Heeft het bestuur zich wel gehouden aan de geldende regels of aan de wet? Is de uitvoering wel tegen zo laag mogelijke kosten gedaan? En was het ook doeltreffend? U kunt de Rekenkamer vragen een bepaald onderwerp te onderzoeken. Onderzocht wordt dan of het gemeentebestuur zich houdt aan het afgesproken beleid.

Ideeën voor rekenkameronderzoek?

Inwoners van onze gemeente kunnen vragen om een bepaald onderwerp te onderzoeken: Uw verzoek moet wel aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moet het onderwerp te maken hebben met een activiteit of dienst van de gemeente of een aan de gemeente gerelateerde instelling. Het onderzoeksonderwerp moet nadrukkelijk uw persoonlijk belang overstijgen. Ook is het belangrijk dat u uw verzoek goed motiveert. Maak daarom in uw verzoek duidelijk waarom u wilt dat de rekenkamercommissie dieper op dit onderwerp ingaat.

Suggesties? Neem dan contact op met mevrouw S. Puite (secretaris) 0592 - 266 840 of per e-mail:
S.puite@tynaarlo.nl.

Hoe is de commissie samengesteld?

In de Rekenkamer zijn vertegenwoordigd: mevrouw mr. P. de Winter (voorzitter), de heer G. Huberts (lid), de heer drs. W. de Boer (lid) en mevrouw S. Puite (secretaris)

De maandelijkse vergaderingen zijn besloten. De agenda en de verslagen worden daarom ook niet gepubliceerd.

Meer informatie?

Verordening op de rekenkamercommissie 
Reglement van orde
Werkplan rekenkamercommissie