Algemene Beschouwingen gemeenteraad

Gepubliceerd op: 19 juli 2023 11:07

Wat vinden de politieke partijen in de gemeente Tynaarlo belangrijk voor 2024?
Wat is hun kijk op de wereld en het reilen en zeilen in Tynaarlo?

Hiervoor hebben ze de balans opgemaakt, in wat ook wel de 'Algemene Beschouwing' wordt
genoemd. Op basis hiervan zijn de politieke partijen en het college in de raadsvergadering van 4 juli met elkaar in debat gegaan over de Integrale voortgangsrapportage. De rapportage vormt de basis voor de gemeentelijke begroting van 2024.

Op deze pagina's leest u per partij de belangrijkste boodschap uit de Algemene Beschouwing.

Voor de volledige teksten kijkt u op onze website. Hier kunt u ook de vergadering terugkijken.