Aankondiging commissievergadering Mens en Maatschappij en dienstverlening op 28 mei 2024

Gepubliceerd op: 23 mei 2024 10:05

De commissie vergadert in het gemeentehuis te Vries over o.a ' behandeling ontwerpbegrotingen 2025 en jaarstukken 2023 gemeenschappelijke regelingen (GR) '.

De vergadering is openbaar en publiek is van harte welkom. U kunt live meekijken via raad.tynaarlo.nl . Wilt u iets zeggen tijdens de vergadering neem dan contact op met griffie@tynaarlo.nl