Aankondiging commissievergadering Mens en Maatschappij en dienstverlening op 18 juni 2024, aanvang: 19:00 uur.

Gepubliceerd op: 10 juni 2024 08:06

De commissie vergadert in het gemeentehuis te Vries over o.a ' Evaluatie Sociaal Medische Indicatie' en 'herbenoemen dhr. M. Visser voorzitter RvT stichting recreatiebaden gemeente Tynaarlo'.  De volledige agenda kunt u hier vinden.

De vergadering is openbaar en publiek is van harte welkom. U kunt live meekijken via raad.tynaarlo.nl .  Wilt u iets zeggen tijdens de vergadering neem dan contact op met griffie@tynaarlo.nl