Overzicht van nieuwsberichten 2019

De vergadering van de raad op 9 april start om 19:00 uur 04 april 2019

De raadsvergadering van 9 april start om 19:00 uur om de tweede termijn van bespreking Startnotitie ontwikkeling Vries Zuid af te ronden. Het onderwerp ‘Coördinatieregeling bestemmingsplan, omgevingsvergunning en besluiten ten behoeve van de bouw van een supermarkt op het perceel Borchsingel 25 te Eelderwolde’ start niet eerder dan 20:00 uur. Mocht het onderwerp Startnotitie ontwikkeling Vries Zuid snel klaar zijn, dan volgt er een schorsing tot 20:00 uur.

Dinsdag 26 februari raadsvergadering 15 februari 2019

U bent om 20.00u van harte welkom in de raadzaal.

Dinsdag 29 januari: Informatieavond raad 25 januari 2019

U bent van harte uitgenodigd voor een openbare raadsinformatieavond op dinsdag 29 januari om 19:00 uur met twee onderwerpen.