Overzicht van nieuwsberichten 2014

16 december beëdiging en installatie van burgemeester Tynaarlo 01 december 2014

De heer drs. M. J. F. J. Thijsen wordt beëdigd en geïnstalleerd als burgemeester. Deze raad duurt van 14.30 uur tot 15.30 uur.

9 December start raadsvergadering 19.00 uur 28 november 2014

Tijdens deze raad wordt afscheid genomen van de burgemeester, de heer P. Adema

2 December informatieavond over Rapport "Onderzoek financiering onderwijshuisvesting" 05 november 2014

De Rekenkamer Tynaarlo (RKT) presenteert de uitslag van het onderzoek

18 november informatieavond met 2 onderwerpen 05 november 2014

Het onderwerp" Coöperatief bouwen" komt aan bod en de periodieke informatie over Stichting Baasis wordt voorgelegd

Nieuwe burgemeester voor Tynaarlo voorgedragen 30 september 2014

Marcel Thijsen (46) wordt voorgedragen als de nieuwe burgemeester van de gemeente Tynaarlo. De heer Thijsen is nu wethouder bij de gemeente Wijchen namens de partij "Kernachtig Wijchen" De vertrouwenscommissie heeft de heer Thijsen naar voren geschoven als de beste kandidaat van twee. De gemeenteraad heeft dit advies van de vertrouwenscommissie in een speciale raadsvergadering van 30 september overgenomen. De raad beveelt nu de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan om de heer Thijsen aan de Koning voor benoeming voor te dragen.

Subsidie Leegstaande Winkelpanden 20 augustus 2014

Voorstel van de fractie van de PvdA geagendeerd voor raad van 26 augustus as. verschoven naar raad van 9 september as.