Overzicht van nieuwsberichten 2013

Behandeling dossier "Heijerman" 27 augustus 2013

Het dossier komt aan de orde in de raad van 24 september 2013 as.

22 mei Informatieavond over RUD (regionale uitvoeringsdienst Drenthe) en buitengebied 22 mei 2013

openbare informatieavond over onderwerpen die in latere raadsvergaderingen aan de orde zullen komen

De raad van 9 april 2013 gaat niet door 28 maart 2013

De eerstvolgende vergadering is 23 april as.

Kort verslag van de raad van 26 maart 2013 28 maart 2013

Er is onder andere gesproken over de TIP's en de financiële verordening 2013 is vastgesteld

2 April 2013 Behandeling van 2 onderwerpen tijdens informatieavond in gemeentehuis Vries 28 maart 2013

Opening 19.30 uur Evaluatie van de combinatiefunctionarissen Presentatie van het onderzoek jongerenparticipatie

Kort nieuws uit de raad van 29 januari 2013 31 januari 2013

De raad heeft kennisgenomen van de ontwikkelingen van het centrumplan Eelde