Overzicht van nieuwsberichten 2012

Kort nieuws uit de raad van 18 december 2012 27 december 2012

Krediet beschikbaar gesteld voor "groot onderhoud en herinrichting kleine en grote brink Zuidlaren".

Kort nieuws uit de raad van 4 december 2012 10 december 2012

Raad heeft krediet beschikbaar gesteld voor renovatie van de Zuidlaardervaart.

Kort nieuws uit de raad van 6 november 2012 20 november 2012

De raad heeft de Kadernota "Integraal Accommodatiebeleid IAB: brug naar de toekomst!?!" vastgesteld.

Kort nieuws uit de raad van 9 oktober 2012 11 oktober 2012

benoeming en beëdiging nieuwe raadslid.

Informatieavond op maandag 1 oktober 19.00 uur in raadzaal gemeentehuis in Vries 27 september 2012

Technische toelichting Integraal Accommodatiebeleid (IAB)

Kort nieuws uit de raad van 25 september 2012 27 september 2012

5 bestuursleden Raad van Toezicht van de Stichting Baasis benoemd.

Kort verslag van de raadsvergadering 11 september 2012 17 september 2012

Krediet beschikbaar gesteld om de kwaliteit van de brandweerzorg op peil te houden.

Informatieavond op dinsdag 18 septembervanaf 19.30 uur in raadzaal gemeentehuis Vries 13 september 2012

Onderwerp is het Informatiebeleid en digitaal werken.

4 september 2012 Informatieavond in raadzaal te Vries vanaf 19.30 uur 28 augustus 2012

Aan de orde komt: onderzoeksrapport Grondbeleid door Rekenkamercommissie Tynaarlo en de regionalisering Brandweer

Extra raadsvergadering op donderdag 19 juli begint om 19.30 uur 17 juli 2012

Raadsvergadering over centrumplan Eelde

De extra informatiebijeenkomst van 19 juli gaat niet door 17 juli 2012

Om 19.30 uur begint i.p.v. deze informatieavond de ingeplande raadsvergadering van 19 juli.

Er is op 10 juli 2012 geen informatieavond 04 juli 2012

Er is op 10 juli 2012 geen informatieavond

Zomerreces voor raadsleden 04 juli 2012

Afbeelding:Zomerreces voor raadsleden

De eerstvolgende raad is op 11 september 2012 as.

Besluiten uit de raad van 19 juni 2012 22 juni 2012

Onder andere het bestemmingsplan 'Rotonde Meerweg Pateswolde/ Haren' en het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan 'Centrumplan Eelde' zijn vastgesteld

Informatieavond 26 juni gaat niet door. 22 juni 2012

Het onderwerp van deze avond: informatiebeleid en digitaal werken zal op een andere datum gepland worden

Verslag raadsvergadering op 22 mei 2012 08 juni 2012

Een aantal punten zijn doorgeschoven naar de volgende vergadering

Op 12 juni vanaf 18.00 uur filmpremière Roemers Odyssee in gemeentehuis Vries 08 juni 2012

De film vloeit voort uit het project North Sea Sustainable Energy Planning.

Informatieavond 12 juni om 19.30 in Vries gemeentehuis 08 juni 2012

Behandeling van Presentatie van het rapport Paragraaf Bedrijfsvoering van de Rekenkamer en toelichting op tot stand koming van Perspectievennota

Besluiten genomen in de raad van 22 mei 29 mei 2012

Besluit herijking 'De Bronnen' aangenomen

Kort verslag van raadsvergadering 8 mei 2012 16 mei 2012

Het zwembad Aqualaren uitgebreid besproken

Informatieavond op 15 mei 2012 vanaf 19.30 uur in gemeentehuis Vries 11 mei 2012

Doorontwikkeling van De Bronnen en behandeling van de Jaarrekening 2011 staan op het programma

24 april start informatieavond in raadzaal Vries om 19.30 uur 24 april 2012

Rapport haalbaarheid Aqualaren wordt behandeld en vervolgens de regiovisie/ woonvisie gemeente Tynaarlo

Besluiten genomen in de raad van 17 april 2012 20 april 2012

De raad heeft onder andere ingestemd met het visiedocument van de Drentse pilot jeugd en met het transformatieplan Drentse Jeugdzorg 2012-2016.

Besluiten genomen in de raad van 3 april 2012 13 april 2012

Onder andere Het Groene Dorpenplan en Het woonbotenbeleid werden uitgebreid behandeld. De uitkomsten leest u in dit verslag

Op dinsdag 10 april informatieavond met 2 onderwerpen in gemeentehuis in Vries 05 april 2012

Om 19.30 uur start met Inkoopbeleid en om 20.30 uur wordt de verduurzaming van de lokale economie besproken.

Hoogtepunten raadsvergadering 27 maart 2012

In dit bericht leest u de genomen besluiten door de raad in zijn vergadering van 20 maart 2012

Dinsdag 27 maart Informatieavond met 2 onderwerpen 19 maart 2012

LET OP: Hoewel in verzonden uitnodiging anders vermeld, zijn onderstaande tijdstippen definitief. 19.30 uur Wordt het thema Geopark De Hondsrug behandeld. 20.30 uur Wordt het thema Afval behandeld

Samenvatting van de raadsvergaderingen gehouden in februari 24 februari 2012

Verslag van de raad van 7 en 21 februari

Raad van 6 maart 2012 vervalt 24 februari 2012

Eerstvolgende raad is op 20 maart 2012

Genomen besluiten in raad van 17 januari 2012 26 januari 2012

Wat heeft de nieuwe coalitie besloten in zijn vergadering

5 Januari raadsvergadering 06 januari 2012

Nieuwe wethouder Hans de Graaf is door raad benoemd

Extra openbare raadvergadering op 5 januari 03 januari 2012

Op donderdag 5 januari a.s. wordt er een extra openbare raadsvergadering gehouden.