Overzicht van nieuwsberichten september 2011

Highlights raadsvergadering van 27 september jl. 29 september 2011

De raad heeft het bestemmingsplan "de Molenkamp" te Zeegse vastgesteld en de combinatiefuncties voor sport, cultuur en de wijkscholen geëvalueerd.

Informatieavond van 4 oktober afgelast 29 september 2011

De informatieavond van 4 oktober vervalt door het ontbreken van voldoende thema's.

Kort nieuws uit de raad van 13 september 2011 16 september 2011

Na het zomerreces is de gemeenteraad weer begonnen te vergaderen. In de vergadering kwam o.a. aan bod het bestemmingsplan van het appartementencomplex Tynaarlosestraat te Vries. Tevens zal er een raadswerkgroep worden ingesteld die naast de ruimtelijke ordeningsprocedures ook het welstandsbeleid onder de loep neemt.

Informatieavond op 20 september 2011 12 september 2011

Op dinsdag 20 september a.s. wordt er een openbare informatiebijeenkomst georganiseerd met een tweetal onderwerpen. De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Vries en begint om 19.30 uur.