Dinsdag 10 januari 2012 Informatieavond over woonvisie

15 december 2011

Het is de bedoeling om de resultaten over de eerste fase te laten zien van de werkzaamheden van Arcadis. De heer Van Ogtrop van Arcadis zal u meenemen in zijn uitgebreide presentatie en er is gelegenheid om hem vragen te stellen over de eerste fase van het onderzoek.

Aan de hand van de cijfers worden ontwikkelingen op het vlak van de woningbouw en bevolking van de laatste tien jaar weergegeven.
Ook is op basis van alle cijfers een doorrekening gemaakt van de woningbehoefte, uitgaande van een natuurlijke bevolkingsontwikkelingen.

De resultaten van de analysefase zijn te vinden in de presentatie. Open hiervoor de bijlage via gevoegde link

http://raad.tynaarlo.nl/Vergaderingen/Informatiebijeenkomsten/2012/10-januari/19:30

Programma:

19.30: Opening door de heer Kosmeijer

19.40: Presentatie door de heer B. van Ogtrop
          en gelegenheid tot het stellen van vragen.

20.30: Sluiting

Terug naar nieuws