Overzicht van nieuwsberichten december 2011

De laatste raadsvergadering van 2011 20 december 2011

Wat heeft de raad nog besloten aan het eind van het jaar

Dinsdag 10 januari 2012 Informatieavond over woonvisie 15 december 2011

Om 19.30 in het gemeentehuis van Vries zal een uitgebreide presentatie getoond worden en is er volop gelegenheid tot vragen stellen.

Dinsdag 20 december Informatie over IAB en Zuidoevers 15 december 2011

Van 19.30 tot 20.30 uur wordt de raad bijgepraat over de herijking van het integraal accommodatiebeleid (IAB). Aansluitend is Zuidoevers aan de beurt.