Wat heeft de raad besloten in zijn vergadering van 22 november 2011

25 november 2011
  • De raad heeft een bedrag van €  75.000,- toegekend aan de stichting Eelder Woningbouw ten behoeve van de realisering van 9 sociale huurwoningen in het gebied Nieuwe Akkers in Paterswolde.
  • De raad heeft het verzoek van een inwoner in Zeegse om de bestemming van een perceel aan de Akkerweg te wijzigen van “bos” en “wonen- boshuis” te wijzigen in “woongebied” afgewezen. Honorering van het verzoek betekent ruimere bouwmogelijkheden die voor het bosgebied ongewenst zijn.
  • De raad heeft een verklaring van geen bedenkingen op grond van de Wet ruimtelijke ordening afgegeven om de bouw van een schuur op het perceel aan de Asserstraat 31 in Vries mogelijk te maken.
  • De raad heeft ingestemd met het herstellen van een omissie in het bestemmingsplan voor het Parc De Bloemert in Midlaren. In het bestemmingsplan was een lager aantal recreatiewoningen opgenomen dan de bedoeling was.
  • De raad heeft een verordening vastgesteld om de Stichting Bewegwijzering Nederland het alleenrecht te verlenen in het beheer van de databank met bewegwijzeringgegevens in Nederland.  
  • De raad heeft een krediet beschikbaar gesteld van €  82.160.- ten behoeve van de voorbereiding van het komplan Paterswolde. 
  • Tot slot heeft de raad een motie, ingediend door D66 met 12 stemmen voor en 11 tegen aangenomen. In die motie roept de fractie van D66 de VVD en de PvdA met klem op om spoedig zonder voorwaarden vooraf, gezamenlijke onderhandelingen te starten die moeten leiden tot de vorming van een college dat kan rekenen op een brede steun in de raad en op een vruchtbare samenwerking met de raad.

De volgende raadsvergadering is op dinsdag 13 december 2011. Die vergadering begint om 20.00 uur. Een live verslag en de complete besluitenlijst met de stukken van de raadsvergaderingen, vindt u op http://raad.tynaarlo.nl. Meer informatie over de gemeenteraad kunt u krijgen bij de griffier, Jan de Jong, tel: 0592-266606, e- mail: j.l.de.jong@tynaarlo.nl

Terug naar nieuws