Bestuurscrisis zorgt voor val college

14 oktober 2011

De gemeenteraad vergadert om de 2 weken op dinsdagavond in de raadzaal in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar, dat betekent dat u van harte welkom bent op de publieke tribune!

Dinsdagavond 11 oktober is in de gemeenteraad gesproken over de bestuurscrisis die ’s ochtends in het college is ontstaan.

Er is een motie ingediend door vijf coalitiefracties (PVDA, VVD, Groenlinks, CDA, Christenunie) waarin staat dat alle wethouders hun portefeuilles beschikbaar moeten stellen.
De motie is door alle 23 raadsleden ondersteund. Er kan nu een (in)formateur aan
de slag om een nieuwe coalitie te vormen.
Het college gaat door als “demissionair college” totdat er een nieuwe coalitie is.

De volgende raadsvergadering is op dinsdag 25 oktober 2011. De vergadering begint om
14.00 uur. In die vergadering zullen de meeste agendapunten die in de vergadering van 11 oktober niet besproken zijn (en waarover geen besluit is gevallen) aan de orde worden gesteld. Verder wordt in die vergadering de begroting voor 2012 behandeld evenals de najaarsbrief 2011.

Een live verslag en de complete besluitenlijst met de stukken van de raadsvergaderingen, vindt u op http://raad.tynaarlo.nl. Meer informatie over de gemeenteraad kunt u krijgen bij de griffier,
Jan de Jong, tel: 0592-266606, e- mail:j.l.de.jong@tynaarlo.nl

Gemeenteraad

Terug naar nieuws