Informatieavond op 20 september 2011

12 september 2011

Op dinsdag 20 september a.s. wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd met een tweetal onderwerpen. De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Vries en begint om 19.30 uur. Aan de orde zijn de volgende onderwerpen:

19.30 - 21.00 uur: Centrumplannen Eelde en Vries.

Om 19.30 uur zullen de projectleider van de gemeente Tynaarlo, dhr.Alfred Hamstra en mevr. Bianca Peters (namens RVG vastgoed) ingaan op de stand van zaken van het project Centrumplan Eelde en de planning naar de toekomst.

Om 20.15 uur zal vanuit de gemeente (mevr. Delia Nijdam en dhr Rob Schreibers) en ondernemers (dhr Patric Harms) een toelichting worden verzorgd op de stand van zaken in het project Centrumplan Vries. Aan de orde zijn ondermeer het stedenbouwkundig concept, de financiën en de planning.

Vanaf 21.00 uur tot ca 21.45 uur: Afvalbeleid gemeente Tynaarlo

Voor dit onderdeel van de avond komen de volgende punten aan de orde: de evaluatie van het bestaande afvalbeleid en de visie op het nieuwe afvalbeleid. Namens de gemeente Tynaarlo zal dhr. Dennis Volmer, concernmanager Gemeentewerken een toelichting verzorgen.

 

 

 

Terug naar nieuws