Overzicht van nieuwsberichten juli 2011

Gemeenteraad op zomerreces 26 juli 2011

Van 12 juli tot 13 september zijn er geen raadsvergaderingen.

In de raad van 12 juli 2011 zijn de Voorjaarsbrief en de Perspectievennota vastgesteld 19 juli 2011

Wat is de voortgang het afgelopen half jaar geweest van de verschillende beleidsvelden. Hoe staat de gemeente er per juni 2011 financieel voor.