Dinsdag 10 mei informatieavond vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Vries

03 mei 2011

20.00 uur tot 21.00 uur
In de eerste bijeenkomst wordt door de Rekenkamercommissie Tynaarlo het onderzoek naar het
re-integratiebeleid van de gemeente Tynaarlo toegelicht.

21.00 uur tot 22.00 uur
Naar aanleiding van een bijeenkomst eind maart dit jaar op het provinciehuis in Assen die bezocht is door de raden en staten en dus ook door een aantal raadsleden van Tynaarlo, is deze informatieavond georganiseerd waarin de raad onder andere de gelegenheid krijgt om vragen te stellen.

Door onderstaande links te openen leest u de achtergrondinformatie van de bijeenkomst van de raden en staten op 29 maart 2011.

Brief Afspraken woningbouwafstemming

Bijlagen:
Notitie afspraken woningbouwafstemming
Actieplan op hoofdlijnen woningbouwafstemming

Notitie eerste aanzet definiëring en procesbeschrijving bij bespreking belangrijke beslismomenten
Notitie marktscenario
Notitie verevening of fonds

Verslag bijeenkomst raden en staten op 31 januari 2011

Terug naar nieuws