Besluitvorming over kader Centrum Zuidlaren in de raad van 19 april uitgesteld

03 mei 2011

De gemeenteraad vergadert om de 2 weken op dinsdagavond in de raadzaal in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar, dat betekent dat u van harte welkom bent op de publieke tribune!

In de raadsvergadering van 19 april is het Stedenbouwkundig kader van het Centrum Zuidlaren aan de orde geweest. Tijdens deze vergadering was de raad niet volledig (22 in plaats van 23 raadsleden). Aan het eind van de avond staakten de stemmen bij de behandeling van 1 van de 3 amendementen die door fracties op het plan zijn ingediend. Door het staken van stemmen is er geen besluit genomen en is de behandeling van dat agendapunt uitgesteld naar de vergadering van 26 april 2011.

Een live verslag en de complete besluitenlijst van de raadsvergaderingen, vindt u op http://raad.tynaarlo.nl. Meer informatie over de gemeenteraad kunt u bij de griffier krijgen,

Jan de Jong, tel: 0592-266606, e- mail: j.l.de.jong@tynaarlo.nl

Terug naar nieuws