Overzicht van nieuwsberichten 03 mei 2011

Besluitvorming over kader Centrum Zuidlaren in de raad van 19 april uitgesteld 03 mei 2011

Door het staken van de stemmen is het nemen van een besluit over het Stedenbouwkundig kader Centrum Zuidlaren verschoven naar de raad van 26 april 2011

Dinsdag 10 mei informatieavond vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Vries 03 mei 2011

Aan de orde zijn de volgende onderwerpen: 20.00 - 21.00 uur: Re-integratiebeleid gemeente Tynaarlo. Door de Rekenkamercommissie Tynaarlo wordt het onderzoek naar het re-integratiebeleid van de gemeente Tynaarlo toegelicht. 21.00 - 22.00 uur: Regiovisie Groningen - Assen Naar aanleiding van een bijeenkomst eind maart dit jaar op het provinciehuis in Assen zal vanuit het college ingegaan worden op de historie en de stand van zaken tot nu toe.