Gewijzigde agenda voor de raadsvergadering van 26 april

26 april 2011

Zie agendapunt 12 van de raadsvergadering van 26 april;
Hier vindt u het raadsvoorstel en de conceptbrief van het college van burgemeenster en wethouders gericht aan de Veiligheidsregio Drenthe.

In deze vergadering wordt de raad gevraagd om in te stemmen met de Ontwerpbegroting en de zienswijze kenbaar te maken door middel van de bijgevoegde brief.

Terug naar nieuws