Wat is er op 12 april besloten over Aqualaren

19 april 2011

De gemeenteraad vergadert om de 2 weken op dinsdagavond in de raadzaal in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar, dat betekent dat u van harte welkom bent op de publieke tribune!

In de raadsvergadering van 12 april zijn de volgende zaken aan de orde geweest:

 • De raad heeft gediscussieerd over bezuinigingen naar het subtropisch zwemparadijs
  Aqualaren in Zuidlaren. Na afloop van de discussie in de raad heeft hij een amendement op
  het collegevoorstel aangenomen, waarbij een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd wordt naar de mogelijkheden en alternatieven voor het behoud van een voorziening voor les zwemmen, doelgroepenuren en zwemverenigingen. Het streven daarbij is zo een voorziening te realiseren met een structurele bijdrage van ca. € 200.000,- Een bezuiniging die bij slagen van dat haalbaarheidsonderzoek gerealiseerd wordt op Aqualaren. Vooralsnog wordt volstaan met p.m. (pro memorie) vermelding. Op die bezuiniging wordt het bedrag van de structurele bijdrage in mindering gebracht.
 • De raad heeft kennis genomen van de ontwikkelingen van het begrotingsresultaat 2011-2016
  en het verloop van de Algemene Reserve Grote Investeringen.
 • De raad heeft een overbruggingskrediet van € 283.000,- beschikbaar gesteld voor het
  centrumplan in Eelde.
 • De raad heeft tot slot een overbruggingskrediet van € 1.722.673,- beschikbaar gesteld voor de wijkvernieuwing in Nieuwe Akkers te Paterswolde.

De volgende raadsvergadering is op dinsdag 19 april 2011, aanvang 20.00 uur. Die vergadering is
gewijd aan het Centrumplan in Zuidlaren. De daaropvolgende raadsvergadering is op 26 april 2011.

Een live verslag en de complete besluitenlijst van de raadsvergaderingen, vindt u op
http://raad.tynaarlo.nl. Meer informatie over de gemeenteraad kunt u bij de griffier krijgen,
Jan de Jong, tel: 0592-266606, e- mail: j.l.de.jong@tynaarlo.nl

Terug naar nieuws