Toelichting op ombuigingsvoorstellen begroting, op 5 april in gemeentehuis Vries

05 april 2011

Het college zal aansluitend aan het eerste blok op die avond omstreeks 20.30 uur een toelichting geven op de "Ontwikkelingen van het begrotingsresultaat 2011-2016".

Dit agendapunt staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 12 april (agendapunt 8) met als gevraagd besluit:
•1.       Kennisnemen van het structureel begrotingsresultaat 2012 - 2016;
•2.       kennisnemen van het verloop van de Algemene Reserve Grote Investeringen. In het college vindt aanstaande dinsdag 5 april, de definitieve besluitvorming plaats.

Terug naar nieuws