Wat is er besloten in de raad van 29 maart 2011?

01 april 2011

De gemeenteraad vergadert om de 2 weken op dinsdagavond in de raadzaal in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar, dat betekent dat u van harte welkom bent op de publieke tribune!

In de raadsvergadering van 29 maart 2011 zijn de volgende zaken aan de orde geweest:
De raad heeft het bestemmingsplan voor het perceel Hunzeweg 3 in De Groeve vastgesteld. In dit
plan wil de bewoner een gedeelte van de woonboerderij gebruiken als persoonlijk
ontwikkelingscentrum.

De raad heeft de ontwerp begroting over 2011 van de Stichting Openbaar Onderwijs Baasis
(gemeenten Haren en Tynaarlo) goedgekeurd.

De raad heeft een 9-tal verordeningen op het gebied van Sociale Zaken (Wet Werk en Bijstand, Wet
Investeren in Jongeren, Wet Werk en Inkomen Kunstenaars, Wet Inkomensvoorziening Oudere en
gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers en de Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijke
Arbeidsongeschikte Werknemers) vastgesteld. Deze wijzigingen in de verordeningen zijn van
technische aard.

Tot slot heeft de raad ingestemd met het opstarten van een projectbesluitprocedure voor het
veranderen van een schuur in een bed & breakfastruimte op het perceel Hoofdweg 268 te
Paterswolde.

De volgende raadsvergadering is op dinsdag 12 april 2011, aanvang 20.00 uur.
Een live verslag en de complete besluitenlijst van de raadsvergaderingen, vindt u op
http://raad.tynaarlo.nl. Meer informatie over de gemeenteraad kunt u bij de griffier krijgen,
Jan de Jong, tel: 0592-266606, e- mail: j.l.de.jong@tynaarlo.nl

Terug naar nieuws