Besluiten uit de raad van 15 maart 2011

18 maart 2011

De gemeenteraad vergadert om de 2 weken op dinsdagavond in de raadzaal in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar, dat betekent dat u van harte welkom bent op de publieke tribune!

In de raadsvergadering van 15 maart 2011 zijn de volgende zaken aan de orde geweest:

 • De raad heeft het burgerinitiatief van de stichting Last van de Mast i.o. besproken. Uitkomst
  van de discussie is dat de politieke partijen in de gemeente Tynaarlo gevraagd worden een
  bijeenkomst te organiseren over het beleid van zendmasten. Op basis van de gevoerde
  discussie wordt vervolgens het college gevraagd om de bestaande beleidsnotitie uit 1999 te
  updaten. Ook zullen de uitkomsten van de bijeenkomst aan de Vereniging van Nederlandse
  Gemeenten worden voorgelegd.
 • De raad heeft de Verordening Meedoenpremies 2011 vastgesteld. De aanpassing heeft
  betrekking op een paar kleine wijzigingen.
 • De raad heeft de jaarrekeningen over 2008 en 2009 en de begroting 2011 van de
  Gemeenschappelijke regeling ICO goedgekeurd.
 • De raad heeft een verklaring van geen bedenkingen afgegeven ten behoeve van het
  bouwplan Tolhuisweg 49 te Midlaren dit om de herbouw van een bestaande schuur mogelijk
  te maken.
 • De raad heeft een tweetal financiële verordeningen aangepast. Deze uit 2006 daterende
  verordeningen waren aan een update toe omdat het planning- en controlproces met de
  vaststelling van de begroting nieuwe stijl, eind vorig jaar, is aangepast.
 • Tot slot heeft de raad de werkgroep Kaderbrief/ Planning & Control ontbonden. Deze
  werkgroep had tot taak om met voorstellen te komen om het planning- en controlproces aan te passen en de gemeentelijke begroting anders in te richten. Dat is inmiddels afgerond
  waarmee de taak van de werkgroep is beëindigd.

De volgende raadsvergadering is op dinsdag 29 maart 2011, aanvang 20.00 uur.
Een live verslag en de complete besluitenlijst van de raadsvergaderingen, vindt u op
http://raad.tynaarlo.nl. Meer informatie over de gemeenteraad kunt u bij de griffier krijgen,
Jan de Jong, tel: 0592-266606, e- mail: j.l.de.jong@tynaarlo.nl

Terug naar nieuws