'Historische" beslissing in de raad van 15 februari 2011

18 februari 2011

De gemeenteraad vergadert om de 2 weken op dinsdagavond in de raadzaal in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar, dat betekent dat u van harte welkom bent op de publieke tribune!

In de raadsvergadering van 15 februari 2011 zijn de volgende zaken aan de orde gekomen:

 • De raad heeft het stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE) voor het gebied De
  Bronnen in Vries (oostzijde van het dorp Vries) vastgesteld. Dit SPvE is een belangrijk
  beslisdocument in het verdere planvormingsproces voor de nieuwe woonwijk in het dorp
  Vries. In deze woonwijk is ook plaats voor een multifunctionele accommodatie.
 • De raad heeft het regionaal risicoprofiel van de Veiligheidsregio Drenthe besproken. De raad
  kon hierop opmerkingen maken en aanvullingen geven. Eensgezinde opmerkingen en
  aanvullingen zijn niet ingebracht.
 • De raad heeft besloten om onder voorwaarden mee te willen werken aan de ontwikkeling van
  het landgoed "Het Hoogeveld" in Donderen. De heer Meijer uit Steenbergen heeft het plan
  om ten westen van Donderen, nabij de grens met de gemeente Noordenveld een landgoed te ontwikkelen.
 • De raad heeft het bestemmingsplan "Landgoed Zeijen" vastgesteld. De heer Pathuis en
  mevrouw Takens willen aan de Minister Cremerstraat 8 in Zeijen een landgoed ontwikkelen.
 • De raad heeft het voorontwerp "bestemmingsplan Nieuwbouw AOC Terra Eelde" vrijgegeven
  voor de inspraak. Een gedeelte van het AOC Terra Vmbo- groen wordt herbouwd.
 • De raad heeft op grond van de Wet op de ruimtelijke ordening een projectbesluit genomen
  voor een perceel aan de Noordhoff in Zuidlaren om de bouw van een woning mogelijk te
  maken.
 • De raad heeft de Telecommunicatieverordening 2011 van de gemeente Tynaarlo vastgesteld.Deze nieuwe verordening vervangt de oude uit 2008.
 • De raad heeft besloten dat er een projectbesluitprocedure voor de Watermolendijk 3 in Eelde
  kan worden gestart. Op dit perceel is een schietbaan gevestigd.
 • De raad heeft nieuwe leden voor de provinciale Welstands- en Monumentencommissie
  benoemd.
 • De raad heeft de twee aftredende leden van de stichting Openbaar Onderwijs Baasis voor 2
  jaar herbenoemd.
 • De raad heeft op grond van de Wet op de ruimtelijke ordening een tweetal verklaringen van
  geen bedenkingen afgegeven om de bouw van een schuur met veranda op het perceel
  Molenend 2 te Zuidlaarderveen en het oprichten van een recreatiewoning op het perceel
  Meerwijk 25 te Midlaren mogelijk te maken.

De volgende raadsvergadering is op dinsdag 1 maart 2011, aanvang 20.00 uur. Een live verslag en de complete besluitenlijst van de raadsvergaderingen, vindt u op
http://raad.tynaarlo.nl. Meer informatie over de gemeenteraad kunt u bij de griffier krijgen,
Jan de Jong, tel: 0592-266606, e- mail: j.l.de.jong@tynaarlo.nl

Terug naar nieuws