18 Januari vanaf 19.30 was er een informatieavond met verschillende onderwerpen

11 januari 2011

 19.30 - 20.30 uur Centrumplan Eelde: 
 -  Informatie over het plan, stand van zaken, processtappen (Spreker projectleider Bert Broekhuis)
 -  Vertegenwoordiger klankbordgroep (Spreker Oene Hokwerda)
 -  wie is RVG, hoe willen zij het plan aanpakken (Spreker)

Centrumplan Vries:
-  Stand van zaken anno 2011 en processtappen (Spreker projectleider Bert Broekhuis)

20.30 - 21.30 uur Klantencontactcentrum:
-
 Tijdens dit uur zullen Jan Westen (afdelingsmanager), Annemarieke Kukupessy (teamleider
    publiekszaken) en Edwin Sikkens (webmaster) de raadsleden en steunfractieleden nader
    informeren over de ontwikkelingen die de gemeente Tynaarlo naar de toekomst heeft ten aanzien
    van de dienstverlening naar onze inwoners.

Terug naar nieuws