Overzicht van nieuwsberichten 2011

De laatste raadsvergadering van 2011 20 december 2011

Wat heeft de raad nog besloten aan het eind van het jaar

Dinsdag 10 januari 2012 Informatieavond over woonvisie 15 december 2011

Om 19.30 in het gemeentehuis van Vries zal een uitgebreide presentatie getoond worden en is er volop gelegenheid tot vragen stellen.

Dinsdag 20 december Informatie over IAB en Zuidoevers 15 december 2011

Van 19.30 tot 20.30 uur wordt de raad bijgepraat over de herijking van het integraal accommodatiebeleid (IAB). Aansluitend is Zuidoevers aan de beurt.

Wat heeft de raad besloten in zijn vergadering van 22 november 2011 25 november 2011

In deze vergadering is een motie over de wijze van voortgang van het vormen van een nieuw college aangenomen. Dit besluit en de overige besluiten leest u in dit bericht

6 December 2011 Informatieavond Energy Business Park Groningen 15 november 2011

Vanaf 19.30 uur in de raadzaal in Vries. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd op de publieke tribune.

Besluiten genomen door de raad op 8 november 2011 11 november 2011

Onder andere krediet beschikbaar voor rotonde Donderen en aanpassing op begroting "Centum Jeugd en Gezien"

Samenvatting raad 25 oktober 2011 08 november 2011

In deze raad behandeld: De begroting voor 2012 en de najaarsnota van 2011

8 november Informatieavond over Wet Werken naar Vermogen 02 november 2011

Dit informatieve gedeelte volgt ná de raadsvergadering van deze avond.

Werkbezoek Baasis woensdagavond 2 november 19.30 in Zuidlaren 01 november 2011

Opgave bij de griffie via griffie@tynaarlo.nl

Begrotingsvergadering 25 oktober begint om 20.00 uur 18 oktober 2011

Het tijdstip van aanvang van de vergadering is gewijzigd.In plaats van 14.00 uur begint de vergadering om 20.00 uur. De agenda met de te behandelen punten zijn te vinden onder het kopje vergaderingen

Bestuurscrisis zorgt voor val college 14 oktober 2011

De raad beslist dat de wethouders hun portefeuilles beschikbaar moeten stellen.

Raadsvergadering van vanavond 11 oktober gaat wel door 11 oktober 2011

De raadsvergadering begint gewoon om 20.00 uur.

Highlights raadsvergadering van 27 september jl. 29 september 2011

De raad heeft het bestemmingsplan "de Molenkamp" te Zeegse vastgesteld en de combinatiefuncties voor sport, cultuur en de wijkscholen geëvalueerd.

Informatieavond van 4 oktober afgelast 29 september 2011

De informatieavond van 4 oktober vervalt door het ontbreken van voldoende thema's.

Kort nieuws uit de raad van 13 september 2011 16 september 2011

Na het zomerreces is de gemeenteraad weer begonnen te vergaderen. In de vergadering kwam o.a. aan bod het bestemmingsplan van het appartementencomplex Tynaarlosestraat te Vries. Tevens zal er een raadswerkgroep worden ingesteld die naast de ruimtelijke ordeningsprocedures ook het welstandsbeleid onder de loep neemt.

Informatieavond op 20 september 2011 12 september 2011

Op dinsdag 20 september a.s. wordt er een openbare informatiebijeenkomst georganiseerd met een tweetal onderwerpen. De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Vries en begint om 19.30 uur.

Gemeenteraad op zomerreces 26 juli 2011

Van 12 juli tot 13 september zijn er geen raadsvergaderingen.

In de raad van 12 juli 2011 zijn de Voorjaarsbrief en de Perspectievennota vastgesteld 19 juli 2011

Wat is de voortgang het afgelopen half jaar geweest van de verschillende beleidsvelden. Hoe staat de gemeente er per juni 2011 financieel voor.

Kort verslag van de raad van 21 juni 2011 24 juni 2011

De raad heeft lang gesproken over Broekveld; Zuidoevers. De jaarrekening over 2010 en het jaarverslag over 2010 van de gemeente zijn vastgesteld. Via onderstaande link vindt u het hele verslag

Het jaarverslag over 2010 geagendeerd voor 21 juni nu beschikbaar 27 mei 2011

Open dit bericht en via de link die u treft kunt u het jaarverslag raadplegen

Uitkomsten van de raad van 24 mei 26 mei 2011

Hier leest u de besluiten die door de gemeenteraad zijn genomen

Wat zijn de plannen met de oude Rijksluchtvaartschool te Eelde? 04 mei 2011

Op 27 april jl.was er op locatie een informatieavond over plannen voor een Energy Business park op het terrrein van de oude Rijksluchtvaartschool.

Besluitvorming over kader Centrum Zuidlaren in de raad van 19 april uitgesteld 03 mei 2011

Door het staken van de stemmen is het nemen van een besluit over het Stedenbouwkundig kader Centrum Zuidlaren verschoven naar de raad van 26 april 2011

Dinsdag 10 mei informatieavond vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Vries 03 mei 2011

Aan de orde zijn de volgende onderwerpen: 20.00 - 21.00 uur: Re-integratiebeleid gemeente Tynaarlo. Door de Rekenkamercommissie Tynaarlo wordt het onderzoek naar het re-integratiebeleid van de gemeente Tynaarlo toegelicht. 21.00 - 22.00 uur: Regiovisie Groningen - Assen Naar aanleiding van een bijeenkomst eind maart dit jaar op het provinciehuis in Assen zal vanuit het college ingegaan worden op de historie en de stand van zaken tot nu toe.

Vanavond 26 april wordt over Centrumplan Zuidlaren opnieuw gestemd 26 april 2011

Dit punt komt tijdens de vergadering als agendapunt 14 A aan de orde.

Gewijzigde agenda voor de raadsvergadering van 26 april 26 april 2011

Het betreft de Zienswijze op de ontwerpbegroting van Veiligheidsregio Drenthe. Zie agendapunt 12 van de raadsvergadering van 26 april

Kunt u vinden wat u zoekt? 21 april 2011

7 vragen over de gebruiksvriendelijkheid van deze website

Wat is er op 12 april besloten over Aqualaren 19 april 2011

Deze avond heeft de raad lang gediscussieerd over bezuinigingen naar het subtropisch zwemparadijs Aqualaren in Zuidlaren.

De raadsvergadering van 14 juni 2011 vervalt 15 april 2011

Deze raadsvergadering wordt verschoven naar 21 juni 2011

Toelichting op ombuigingsvoorstellen begroting, op 5 april in gemeentehuis Vries 05 april 2011

Rond 20.30 uur als aansluiting op de informatie van de klachtencoördinator, ombudsvoorziening en de Rekenkamercommissie wordt er nog een toelichting gegeven op de "Ontwikkelingen van het begrotingsresultaat 2011-2016".

Dinsdag 5 april Informatieavond in Gemeentehuis Vries die begint om 19.30 uur 05 april 2011

De wijze van klachtenafhandeling in de gemeente komt aan bod. En de Rekenkamercommissie Tynaarlo evalueert haar werkzaamheden van de afgelopen 5 jaren en gaat in op het programma voor dit jaar.

Extra raadsvergadering op 19 april 2011 01 april 2011

Het stedenbouwkundig kader Centrumplan Zuidlaren zal deze avond als onderwerp van gesprek dienen.

Wat is er besloten in de raad van 29 maart 2011? 01 april 2011

Door deze link te openen kunt u zien welke zaken aan de orde zijn geweest op deze avond.

Kort nieuws uit de raad van 22 maart 2011 25 maart 2011

De besluitvorming over het Stedenbouwkundig kader van het Centrumplan Zuidlaren zal in een extra raadsvergadering op 19 april a.s. worden gehouden.

Besluiten uit de raad van 15 maart 2011 18 maart 2011

In deze vergadering is onder andere het burgerinitiatief van de Stichting: "Last van de Mast" behandeld

Op 22 maart 2011 vindt er een extra raadsvergadering plaats om 20.00 uur 11 maart 2011

Op 22 maart as. zal er over het onderwerp Centrumplan Zuidlaren een informerende raadsvergadering plaatsvinden.Via de link in dit nieuwsbericht kunt u van de inhoud van dit plan kennis nemen.

Wat heeft de raad besloten op 1 maart jl. in zijn vergadering 04 maart 2011

Onder andere is besloten om Burgerinitiatief van de Stichting 'Last van de Mast' te agenderen voor de raadsvergadering van 15 maart a.s.

'Historische" beslissing in de raad van 15 februari 2011 18 februari 2011

De raad heeft het stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE) voor het gebied De Bronnen in Vries (oostzijde van het dorp Vries) vastgesteld. Dit Plan is een belangrijk beslisdocument in het verdere planvormingsproces voor de nieuwe woonwijk in het dorp Vries.

Kort verslag van de raad van 25 januari 2011 02 februari 2011

Wat is er besloten door de raad

18 Januari vanaf 19.30 was er een informatieavond met verschillende onderwerpen 11 januari 2011

Centrumplan Eelde en het Centrumplan Vries kwamen aan bod. De avond eindigde met een presentatie over het Klantencontactcentrum.

Kort verslag van de raad van 14 december 2010 04 januari 2011

Wat is er in de laatste raadsvergadering van 2010 besloten en besproken.