Overzicht van nieuwsberichten 15 november 2010

Wat heeft de raad vastgesteld op 2 november jl. 15 november 2010

De raadsvergadering van 2 november 2010 stond in het teken van de behandeling van de begroting voor2011 en bestuursrapportage (Najaarsnota) 2010.