Overzicht van nieuwsberichten november 2010

Op 25 november is een proefuitzending van de gemeente Coevorden in de raadzaal van Tynaarlo gedraaid 26 november 2010

Door een 'raadsvergadering' in de raadzaal van Tynaarlo te houden kon de gemeente zelf ervaren wat het inhoudt als deze vergadering tegelijkertijd wordt opgenomen en uitgezonden voor de burgers.

Dinsdag 23 november Informatieavond over de grondexploitaties en de Wro/ WABO 19 november 2010

Op deze openbare avond komen de thema's Wet Ruimtelijke Ordening/ Wet Algemene Bepalingen Omgevingsvergunning (Wro/WABO) en Grondexploitaties aan de orde.

Kort verslag van de raad van 16 november 19 november 2010

Naast dit verslag kunt u ook via het kopje vergaderingen/ archiefvergaderingen zien en horen wat er in de raad van 16 november besloten is.

Wat heeft de raad vastgesteld op 2 november jl. 15 november 2010

De raadsvergadering van 2 november 2010 stond in het teken van de behandeling van de begroting voor2011 en bestuursrapportage (Najaarsnota) 2010.

Beschouwingen op de begroting 05 november 2010

Afbeelding: Beschouwingen op de begroting

De 8 fracties van Tynaarlo hebben in de raad van 2 november gediscussieerd over de najaarsnota en de begroting 2011