Kort verslag van de raad van 14 september

16 september 2010

De gemeenteraad vergadert om de 2 weken op dinsdagavond in de raadzaal in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar, dat betekent dat u van harte welkom bent op de publieke tribune!

Hoogtepunten van de raadsvergadering van 14 september 2010 zijn de volgende:

 • De raad heeft het programma van eisen voor de inhuur van accountantsdiensten vastgesteld.
  Voor het (rekening) jaar 2010 heeft de raad een nieuwe accountant nodig die de jaarrekeningen van de gemeente controleert. Het nieuwe contract wordt aangegaan voor een periode van 4 jaar.
 • De raad heeft het bestemmingsplan Flora Holland (ook wel bekend als "bloemenveiling
  Eelde") vastgesteld. Door middel van deze vaststelling wordt een uitbreiding van de
  bloemenveiling mogelijk gemaakt.
 • De raad heeft het bestemmingsplan Schipborgerweg 45a Zuidlaren en het bestemmingsplan Kerkhoflaan 1-11 (oneven) in Eelde vastgesteld.
 • De raad heeft ingestemd met een "partiële herziening woningbouw Zuidoevers
  Zuidlaardermeer" en het beeldkwaliteitsplan "Zuidoevers Zuidlaardermeer". De
  planherziening is ingegeven door tegenvallende kavelverkoop en het niet aansluiten van het
  plan aan de wensen van de consument.
 • Verder heeft de gemeenteraad kennis genomen van de brief die de Rekenkamercommissie
  Tynaarlo opgesteld heeft in de participatie die de gemeente Tynaarlo in de luchthaven
  Groningen Airport Eelde heeft.
 • Tot slot heeft de gemeenteraad kennis genomen van het jaarverslag van de Ombudsvoorziening over 2009. Deze ombudsvoorziening bestaat uit de onderdelen Klachtencoördinator, de Ombudsvrouw en de Commissie bezwaarschriften gemeente Tynaarlo.

De vergadering van 28 september a.s. gaat wegens het ontbreken van agendapunten niet door.
De volgende raadsvergadering is op dinsdag 12 oktober. Die vergadering begint om 20.00 uur. Een live verslag en de complete besluitenlijst van de raadsvergaderingen, vindt u op http://raad.tynaarlo.nl.

Meer informatie over de gemeenteraad kunt u bij de griffier krijgen, Jan de Jong, tel: 0592-266606,
e- mail: j.l.de.jong@tynaarlo.nl

Terug naar nieuws