Informatieavond over het rapport 'Snelheid is ook wat waard'

05 februari 2010
 

Het rapport  van de Rekenkamercommmissie in Tynaarlo "Snelheid is ook wat waard" geeft informatie over 2 zaken;

- Hoever is de gemeente Tynaarlo voorbereid op de invoering van de Wet Dwangsom en Beroep,  die in oktober vorig jaar in werking is getreden.

-Wat zijn de consequenties van de Wet Dwangsom en Beroep bij niet tijdig beslissen.

In de raad van 16 februari as. wordt dit rapport behandeld

Terug naar nieuws