Overzicht van nieuwsberichten 2010

Highlights van de raad van 30 november 2010 02 december 2010

In deze samenvatting staat wat er besloten en vastgesteld is.

Op 25 november is een proefuitzending van de gemeente Coevorden in de raadzaal van Tynaarlo gedraaid 26 november 2010

Door een 'raadsvergadering' in de raadzaal van Tynaarlo te houden kon de gemeente zelf ervaren wat het inhoudt als deze vergadering tegelijkertijd wordt opgenomen en uitgezonden voor de burgers.

Dinsdag 23 november Informatieavond over de grondexploitaties en de Wro/ WABO 19 november 2010

Op deze openbare avond komen de thema's Wet Ruimtelijke Ordening/ Wet Algemene Bepalingen Omgevingsvergunning (Wro/WABO) en Grondexploitaties aan de orde.

Kort verslag van de raad van 16 november 19 november 2010

Naast dit verslag kunt u ook via het kopje vergaderingen/ archiefvergaderingen zien en horen wat er in de raad van 16 november besloten is.

Wat heeft de raad vastgesteld op 2 november jl. 15 november 2010

De raadsvergadering van 2 november 2010 stond in het teken van de behandeling van de begroting voor2011 en bestuursrapportage (Najaarsnota) 2010.

Beschouwingen op de begroting 05 november 2010

Afbeelding: Beschouwingen op de begroting

De 8 fracties van Tynaarlo hebben in de raad van 2 november gediscussieerd over de najaarsnota en de begroting 2011

Highlights raad 12 oktober 14 oktober 2010

Wat is op deze avond vastgesteld en bij welk agendapunt lieten burgers van zich horen. Behalve een korte samenvatting van de besluiten kunt u de raadsvergadering bekijken via deze site. Onder het kopje vergaderingen klikt u de gewenste vergadering aan.

Begroting voor 2011 08 oktober 2010

Het college van burgemeester en wethouders heeft de (concept)begroting voor 2011 aangeboden aan de gemeenteraad. Het is de eerste begroting van het college onder het gesternte van de nieuwe coalitie. Via bovenstaande link kunt u zelf van de inhoud kennis nemen.

Kort verslag van de raad van 14 september 16 september 2010

Wat is vastgesteld en wat is voor kennisgeving aangenomen door de raad

Highlights raad 31 augustus 09 september 2010

In deze vergadering is onder andere de structuurvisie ondergrond Drenthe besproken.

Maandag 13 september informatieavond met twee thema's 07 september 2010

Deze avond vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Vries. Van 19.30 tot 20.30 uur gaat het onderwerp over de gemeente Tynaarlo als Millenniumgemeente. Vervolgens van 20.30 - 21.30 uur wordt u geïnformeerd over de samenwerking brandweer Noord en Midden Drenthe "1 voor 15".

Samenvatting raadsvergadering 29 juni 2010 06 juli 2010

Hier leest u in het kort wat er in de raad op 29 juni besloten is.

Dinsdagavond 22 Juni 2010 18 juni 2010

Informatieavond Stichting Baasis

Wat is vastgesteld in de raad van 25 mei 11 juni 2010

Zowel de fractie GroenLinks als de fractie Leefbaar Tynaarlo dienden een motie in.

Kort overzicht raad van 27 april 12 mei 2010

Hier leest u in het kort wat er besproken is.

Raad van dinsdag 13 april 2010 16 april 2010

In deze vergadering zijn de wethouders en steunfractieleden geïnstalleerd.

Op 11 maart jl. zijn de nieuwe raadsleden beëdigd 23 maart 2010

De eed en de belofe zijn afgelegd door de nieuwe raadsleden

Afscheid van raadsleden op 9 maart jl. 23 maart 2010

Hier leest u ook wie er als Lid in de Orde van Oranje Nassau zijn benoemd.

Highlights Raadsvergadering 16 februari 26 februari 2010

Wat is er in de laatste vergadering vóór de verkiezingen besloten

Hoofdzaken raadsvergadering 2 februari 2010 08 februari 2010

Leest u hier in het kort wat er besproken is in de raad van 2 februari

Informatieavond over het rapport 'Snelheid is ook wat waard' 05 februari 2010

Op dinsdag 9 februari vanaf 19.30 uur tot 20.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Vries

Openbare Informatieavond op 26 januari as. 22 januari 2010

Vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Vries

Wat is vastgesteld in de raad van 19 januari 22 januari 2010

Hier leest u wat in de eerste raad van 2010 is besproken en besloten

18 Januari 2010: Informatieavond over klimaatdoelstellingen 08 januari 2010

Tijdens de informatieavond komen de klimaatdoelstellingen van de gemeente Tynaarlo aan de orde