Brieven aan de raad

Brieven aan de raad

Brieven aan de raad kunt via mail richten aan griffie@tynaarlo.nl of adresseren aan:

Gemeente Tynaarlo
T.a.v. de Griffie
Kornoeljeplein 1
9481 AW Vries

Brieven aan de gemeenteraad zijn in principe openbaar. Uw brief wordt geanonimiseerd op de openbare ingekomen stukkenlijst voor de raad geplaatst.

De raadsleden kunnen uw brief lezen in het besloten deel van het raadsinformatiesysteem. Als raadsleden vragen hebben dan kunnen zij rechtstreeks contact met u opnemem. Vemeld daarom uw naam en adres in de brief. De gemeenteraad neemt geen anonieme brieven in behandeling.