Informatiebijeenkomst 03 september 2019 20:00:00

Uitzending

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • Graag willen wij u informeren over de Regionale Energiestrategie en de actuele stand van zaken over (het programma) duurzaamheid. Dit alles met het oog op de bespreking van de Startnotitie Regionale Energie Strategie in september/oktober. We werken nu aan de voorbereidingen en hopen een inspirerende en informerende avond te bieden over de startnotitie met een bruggetje naar de op te stellen RES Drenthe 1.0.
    laden...